Välj en sida

ENHANCED ABILITY SEARCH DOG

GK9 presenterar för ditt övervägande Enhanced Ability Search Dog (EASD),

en unik, specialsökhund som är utbildad för att upptäcka ämnen eller praktiskt taget alla nödvändiga målämnen kända av människan, över och under markytan. EASD är resultatet av år av forskning och utveckling, utvecklad och beprövad i de mest uttömmande operativa miljöerna för

föda upp och träna en överlägsen linje av sökhundar.

Denna utvalda EASD-gemenskap av intensivt kapabla hundar har kommit ur kombinationen av balanserad avel och högintensiv träning.

Eftersom alla EASD specialtränade hundar är utvalda och tränade från födseln för specifika operativa krav (som upptäckt av explosiva ämnen, upptäckt av narkotika, upptäckt av människor, upptäckt av valuta eller smuggelgods etc.) den möjligheten är för dessa hundar praktiskt taget obegränsat. Den omfattande investeringen i utvecklingen av varje EASD inser det

EASD kommer att vara ett steg framåt mot att få operativ övermatch mot illegala och terroristiska aktiviteter och annan aktivitet även fysisk, kemisk eller biologisk.

EASD arbetar för närvarande över hela världen och tillhandahåller kritiska, individuellt designade toppmoderna detektionsmöjligheter för både regeringar och privat industri.

 

METOD OCH TRÄNINGSTEKNIKER

EASD-utbildning drar nytta av en intensiv metodik som säkerställer utvecklingen av en utmärkt skicklig sökhund och tränad för en specifik uppgift i 24 månader. Under den tiden, kommer hunden att genomgå i genomsnitt 2000 timmars individuell träning före examen, ett riktmärke som inte överträffas av något hundträningsprogram i världen idag.

EASD är utbildade för att arbeta under flera långa timmar i världens mest fysiskt utmanande och farligaste miljöer. Medan längden på den dagliga tjänsten för många sökhundar som för närvarande arbetar runt jordklotet mäts i minuter, särskilt under hårda/utmanande förhållanden, EASD är tränade att fungera 5 till 6 timmar per dag under de mest extrema klimatförhållandena. Den förväntade arbetslivslängden på en EASD är exceptionella 7 år, mer än dubbelt så mycket som den genomsnittliga fungerande sökhunden i operativt idag.

HUNDFÖRARUTBILDNING

Vid leverans är EASD en nyckelfärdig funktion när den matchas med en utbildad hundförare. EASD är avsiktligt utbildad för att reagera effektivt med flera hundförare. Denna unika aspekt av EASD-utbildning ger organisationer flexibiliteten att behålla hundar inom en operativ miljö för en längre tidsperiod utan att påverka rotationscykeln för hundförare.

”End-to-end” EASD-hundförarutbildning är en viktig del av långsiktig EASD-framgång. GK9 utbildare och tillhandahåller EASD-hundar till utbildning för att säkerställa att både hundförare och hundar är på topp. Nya EASD-hundförare genomgår 6–8 veckors utbildning utformad för att förbereda dem att ta hand om och förstå de unika förmågorna hos deras EASD utbildningsprogram genomförs hos oss och hos kund Specialdesignade utbildningsteam kan också levereras för att möta kunders krav. Utöver hundförarkursen.

EASD gör det möjligt för kunder att utveckla sin egen förmåga över tid, och därmed säkerställa att projektet utvecklas för kunden, kostnaderna minskar och företagets kunskap och förmåga ökar. EASD:s förmåga att upptäcka avlägsna ämnen är absolut oöverträffad i världen av hunddetektion

EASD sökhundar har konsekvent upptäckt minor där många hundteam har misslyckades. Team som använder EASD minimerar risken att drabbades av en olycka under operationen till följd av att man inte hittade sprängämnen. En sådan erfarenheten var i Jordanien, där EASD-team hittade sprängämne nära kungens residens på en plats där andra hundekipage av traditionell typ tidigare hade sökt av området och inte hittat något.

Till skillnad från andra sökhundar mäts förmågan hos EASD att varna om ett explosivt ämne inte i gram, utan i pikogram (en biljondels gram).

 

“Dogs are the best detectors…when dogs are teamed with small dismounted teams of U.S. and Afghan troops, they are capable of detecting 80 percent of IEDs, he said. “That combo presents the best detection system we currently have.”

US Army Lt. Gen. Michael Oates, director of the Joint IED Defeat Organization, October 20 2010

 

 

Logga GK9